Ý nghĩa của các ký hiệu giặt là trên tem nhãn quần áo

Trên quần áo thường có các ký hiệu giặt, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được nội dung ý nghĩa của nó. Dưới đây là danh sách giải thích các ký hiệu giặt ủi mà bạn thường gặp trên quần áo.

Ý nghĩa của các ký hiệu giặt là trên tem nhãn quần áo

Các chế độ giặt bằng máy giặt

Các chế độ giặt khô

Các chế độ tẩy

Các chế độ sấy

Các chế độ là ủi